"Európai Uniós tartalmak a közoktatásban"

 

Pedagógus továbbképzési program a Külügyminisztérium EU Tájékoztató Szolgálata, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai közreműködésével

 

A kétnapos továbbképzésre Budapesten került sor 2008. április 18-19-én, illetve 25-26-án,  130, az ország szinte minden részéből érkező középiskolai tanár részvételével.

 

A továbbképzés tematikája      

1.  nap

  • Ismerkedés, a résztvevők céljai, elvárásai, a képzés tematikájának ismertetése.
  • Viszonyulás az Európai Unióhoz: a résztvevő pedagógusok véleménye, érdeklődési területei, attitűdjei, előzetes tudásuk feltérképezése, összehasonlítása az érintett korosztály tanulóinak véleményével, érdeklődési területeivel, attitűdjeivel és előzetes tudásával.
  • A tartalmi szabályozás iránymutatásai, alapelvei: az Uniós állampolgárrá nevelés pedagógiai irányai, módszertani és tanulásszervezési kérdései
  • Uniós témák, tartalmak: tanulók bevonása a feldolgozandó tartalmak kiválasztásába; a "jó téma, tartalom" kiválasztásának kritériumai; témák keresése gyűjtése a képzés helyszínén és környékén.
  • Az Unió téma-prioritásai, és ezek kiaknázása pedagógiai célokra. 2008 témái: A kultúrák közötti párbeszéd éve; Éghajlatváltozás és energiafelhasználás; Vita Európa jövőjéről
  • "Az EU jövője, jövőnk az EU-ban" beszélgetés a Külügyminisztérium EU-szakértőivel – Szentiványi Gáborral és Szombati Bélával – uniós értékekről, érdekekről, dilemmákról, az Unióval közös kihívásainkról.

2. nap

  • Kompetenciák, fejlesztése (tudás, képesség, attitűd) mint a pedagógiai innováció fő irányai az Uniós tartalmak feldolgozásában; a tantárgyköziség elvének érvényesítése a gyakorlatban, a projektpedagógia módszerének alkalmazása módszertani fejlesztés gyakorlat-orientált feladatokon keresztül.
  • Info-kommunikációs eszközök célorientált alkalmazása Uniós tartalmak feldolgozása során tantárgyi és/vagy tantárgyközi keretek között: tanórák a számítástechnikai laborban, tematikus online kommunikáció tanulók közt anyanyelven és/vagy idegen nyelven.
  • Az INTERAKTÍV TÁBLA, és szavazóegységek alkalmazásának lehetőségei Uniós tartalmak feldolgozása során tantárgyi és/vagy tantárgyközi keretek közt, gyakorlati illusztrációk segítségével.
  • A képzés összefoglalása, a képzést követő egyéni és csoportos feladatok kijelölése, a kapcsolattartás módszereinek, eszközeinek és folyamatainak meghatározása.

Trénerek

Rádai Péter (főiskolai nyelvtanár, Nyíregyházi Főiskola); a 1999 és 2002 között megvalósult képzések trénere, az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója), többek között a Tempus Közalapítvány egyik legrégebben foglalkoztatott szakmai bírálója, szakértője és trénere, valamint a Parlamentben 2007. májusában tartott Együtt az Európai Unióban c. konferencia oktatási szekciójának vezetője.

Dr. habil Vass Vilmos (egyetemi docens, a Tanárképző Központ vezetője, Pannon Egyetem, Veszprém; a 1999 és 2002 között megvalósult képzések trénere), a NAT kidolgozásának és revíziójának egyik vezető koordinátora, az EU-s tartalmak és állampolgári ismeretek oktatásának egyik fő szakértője, a Parlamentben 2007. májusában tartott Együtt az Európai Unióban c. konferencia oktatási szekciójának előadója.

Bedő Andrea (lap.hu koordinátor, Startlap Szerkesztőség, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója; a korábbi képzések egyikének résztvevője, azóta pedig több hasonló projekt szakértője, koordinátora), az online tanulás és az interaktív táblák egyik legelismertebb hazai szakértője, aki tanártovábbképzések tucatjait tartotta már a témában.A képzés további meghívott előadóit az OKM és a KüM biztosította.