Magyarországi Európai uniós pedagógus továbbképzési programok 1996-2008. április

A magyar kormány EU Tájékoztatási Programja keretében eddig három alkalommal indult több elemből álló un. „pedagógus-programcsomag”. A programok előkészítése az Oktatási és Kulturális Minisztérium bevonásával történt, annak ismeretében, hogy a szaktárca is folyamatosan tett lépéseket, hogy az EU-val összefüggő kérdések helyet kapjanak a szaktárca továbbképzési rendszerének tematikájában.

1996 – „Európáról a Katedrán” program:

Hat helyszínen (Székesfehérvár, Győr, Eger, Pécs, Debrecen, Szeged) került sor 2 napos képzésre. A középiskolák megkapták az „Európáról a Katedrán” c. tanári kézikönyvet és az ahhoz kapcsolódó „Etűdök Európáról” c. videoprogramot.

1999 – „Európáról módszeresen” program:

Az 1996-ban megkezdett pedagógus-képzés tapasztalataira építve, 4 helyszínen került sor két és fél napos, EU-ismereti és oktatás-módszertani tréningre, összesen 175 pedagógus részvételével. A résztvevők lehetőséget kaptak az EU oktatásával kapcsolatos EU-tagállambeli tankönyvek, segédeszközök megismerésére is.A képzéshez kapcsolódóan készült el az „Európáról módszeresen” program „EU szerszámosládája – oktatási segédanyagok” gyűjteménye”, valamint EU-oktatási módszertani kézikönyv jelent meg, melyet megkapott minden magyarországi középfokú oktatási intézmény.

2002 – „EU szertár” program:

A programcsomag részeként 9 alkalommal, különböző régiókban megtartott háromnapos tréningen összesen 146 általános és 262 középiskolai tanár vett részt. A képzésről, a résztvevők értékeléséről itt olvashat. A középiskolák mindegyikébe postázásra került az „EU-szertár” multimédiás CD-ROM, amely hasznos elméleti és gyakorlati tudnivalók tárházaként segítette a hazai pedagógusok eligazodását a hazai és külföldi európai oktatáspolitika, európai dimenziójú pedagógia hatalmas kínálatában. 2002. májusában indult az Európai Oktatási Kikötő Internet portál, amely Magyarország első olyan tematikus webkikötője volt, amely az oktatás és képzés európai integrációs folyamatairól, kapcsolódási pontjairól tájékoztatta a hazai szakmai közvéleményt. Módszertani anyagokat, háttéranyagokat, oktatási híreket és számos szolgáltatást kínált a látogatóknak. Tájékoztatásul: A 21. század e-tanulási és oktatási kihívásainak és gazdag kínálatának megfelelve bővített tartalommal várja régi és új látogatóit az EUROPALETTA, Magyarország első Európai Oktatási Kikötője. A kikötő hivatalos újranyitásáig a „rekonstrukciós” webcím a következő: http://europaletta.bitsector.hu/  

2006-2007 – „EU-tanóra” programsorozat:

A 2 év alatt, 170 iskolában, olyan uniós szaktudással és gyakorlattal rendelkező egyetemisták, illetve az egyetemi tanulmányokat nemrégiben befejezett hallgatók tartottak „EU-tanórákat”, akik néhány évvel ezelőtt még maguk is a középiskolai padokban ültek. A 3 vagy több osztálynak tartott, 90 perces uniós órákat interaktív előadás és honlap egészítették ki. A tematika olyan kérdéseket is felölelt, amelyek a diákokat közvetlenül, vagy családjukon keresztül közvetetten is érintik.

2007. május "EGYÜTT az Európai Unióban a következő 50 évben"

A Külügyminisztérium a civil szervezetek képviselői, a pedagógusok, valamint a média számára konferenciát szervezett "EGYÜTT az Európai Unióban a következő 50 évben" címmel. Az „Európai uniós tartalmak a közoktatásban” pedagógus továbbképzés tematikája az oktatási szekció ajánlásainak figyelembevételével került kialakításra. 

 

2008. februárjában indította a Külügyminisztérium a „TézEUsz 2011 - Tézisek az EU-elnökségi stratégiához” c. programot. 

2011-ben Magyarország első alkalommal látja el az EU soros elnöki tisztségét. Egy uniós ország akkor válik "beavatott" taggá, ha már átesett az elnökségi tűzkeresztségen.

A program célja a hallgatók bevonása  a magyar elnökség előtt álló nagy jelentőségű, összeurópai ügyek megvitatásába. Ezért az EUvonal - Göncz Kinga külügyminiszter védnökségével, az Európai Tanulmányi Központokkal együttműködésben - háromfordulós országos tanulmányi diákkonferenciát és versenyt rendezett. Az országos döntőre 2008. március 5-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Európai Tanulmányi Központjának rendezésében került sor. A programról további részletek és a nyertes pályázatok itt olvashatók.

2008. április – „Európai uniós tartalmak a közoktatásban” pedagógus továbbképzés

A Külügyminisztérium EU Tájékoztató Szolgálata, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai közreműködésével 2008-ban került sor "Európai uniós tartalmak a közoktatásban" pedagógus továbbképzésre. Az uniós tartalmak pedagógiai hasznosításának és az info-kommunikációs technológiák pedagógiai alkalmazásának szakemberei által összeállított program kiemelt céljai közt szerepelt a kompetencia-alapú fejlesztési megközelítés tudatosítása és a projektpedagógia releváns alkalmazási területeinek megismertetése, valamint a rohamosan fejlődő info-kommunikációs eszközök, köztük is elsősorban az interaktív tábla alkalmazása.