Referenciák

NSZIM 2006

2006-2007

A Szakiskolai Fejlesztési Program II. monitoring tevékenysége.

OMAI-HEFOP (A 4.1 intézkedéshez kapcsolódóan)

2006

A CC Consultatio Kft. az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (OMAI) szerződött partnere lett a HEFOP 4.1 intézkedés keretében az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan.
- Tematikus tanácsadási napok szervezése
- Al-honlap kialakítása
- A Kedvezményezettek részére közbeszerzési tanácsadás és minőségbiztosítás
- Igény szerinti helyszíni tanácsadás

MÁV Zrt.

2005-2006

Az EU-hoz való csatlakozásra történő gazdasági kapcsolati felkészüléssel kapcsolatos képzések" -nyelvi képzéshez kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítása.

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága

2004

Szakiskolai Fejlesztési Program ("A", "B" és "C" komponensek).

MEH Romaügyi Hivatal Phare Iroda

2003

Anti-diszkriminációellenes Képzési Program monitoringja (felmérés és tanulmány készítése).

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal, Humánpolitikai Főosztály, Képzési Osztály

2003

Beruházási és építési EU munkákra vonatkozó EU pályázatok elkészítése témájú képzés szervezése és lebonyolítása

Oktatási Minisztérium, Phare Iroda

2003

Halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása című, HU-99.04-01-es számú Phare-program megvalósításához kapcsolódó, kétnapos záró konferencia lebonyolítása.

EMOGA - Felkészülés az EU támogatások fogadására az élelmiszeripari beruházások területén

2002

3 és 5 napos képzések lebonyolítása 500 résztvevő számára.

Nemzeti Szakképzési Intézet

2002

Pályaorientáció és szakmai előkészítő oktatás (10. osztály) tárgyi feltételeinek megteremtésére, a feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására című pályázati eljárás lebonyolítása 145 intézmény részére.

Nemzeti Szakképzési Intézet

2002

Szakképző iskolák számára, a szakmai tantárgyakat oktató pedagógusainak otthoni számítógép használatához, Internet hozzáférésének biztosítása című pályázati eljárás lebonyolítása. (1277 számítógép és hozzá tartozó Internet hozzáférés biztosítása 516 intézmény pedagógusa részére.)

Tartalom átvétel